Op z'n Alkens

Di-je is gelaowe wei nen hond bè een vlaowe.

Hij is overladen.

Noawe da de vlaows allemol geba.ke zèn, koei-je de zwauw, de mauw, den trulstek, speiskoempe en de vlaowepanne prauper maoke.

Nu de taarten gebakken zijn, kan je de ovenlaadstok, de deegtrog, de deegrol, de spijskommen en de bakpannen proper maken.

Jos Boiten

Wa doewrt eiweg, zei de ma.n en den o.ven voel aagter zen kont tau.

Wat is eeuwigdurend, zie de man en de oven viel achter zijn rug dicht.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio