Infonamiddag over openbaar vervoer en duurzame mobiliteit voor senioren

OKRA-Sint Katarina Hasselt organiseerde op 12 april in het ontmoetingscentrum Nic. Cleyneartslaan in Hasselt een informatienamiddag in het kader van het OKRA-mobiel programma over het openbaar vervoer.Drie ambassadeurs van de Trein-Tram-Bus beweging (Francis Pletsers, Francis Verhees & Willy Smeulders) brachten aan de hand van duidelijke en goed gedocumenteerde presentaties een aangename voordracht.

Gaston De la Haye

Bij deze gelegenheid werd ook de STOP-campagne (Stappen-Trappen-Openbaar vervoer-Privé) tijdens de maand mei, gesteund door OKRA, gepromoot . Met deze campagne wil OKRA de senioren ertoe aanzetten voorrang te geven aan stappen (wandelen), trappen (fietsen), het gebruik van openbaar vervoer en in laatste instantie privé vervoer (auto) te overwegen.Tijdens deze infosessie kwamen volgende onderwerpen aanbod: duurzame mobiliteit en openbaar vervoer, de veiligheid, de drempels die overwonnen moeten worden, de mogelijkheden en hinderpalen bij een efficiënt gebruik van trein, tram, bus, metro,… Voorts hoe men de nodige informatie kan opzoeken, een reisroute moet uitstippelen en hoe een rit voorbereiden. Er werd tevens uitgegaan van concrete locaties (platteland/stad), om informatie te vergaren via gedrukte info of het internet, ... Ook de belbus, de tarieven, de kaarten en betaalmogelijkheden werden toegelicht, zowel voor een gewone reiziger, personen met fiets of rolstoel, het reizen in groep of in gezelschap van kleinkinderen en huisdieren. Tenslotte werd nog aandacht besteed aan de plannen om binnenkort de Omnipas 65+ te vervangen door de RETIBO-pas (REgistratie-TIcketing-Boordcomputer). Dit is een chipkaart die in de tweede helft van dit jaar zal ingevoerd worden voor de 65+ en die geldig zal zijn voor tram- , metro- en busvervoer over heel België. Later zal RETIBO ook voor alle andere reizigers ingevoerd worden en mogelijk uitgebreid worden naar het vervoer per trein.

Tijdens deze informatieronde was er natuurlijk ook ruimte voor specifieke vragen van deelnemers aan deze voordracht en werd hierop uitgebreid geantwoord.Deze informatienamiddag heeft duidelijk gemaakt dat het openbaar vervoer in België goedkoper is dan in de ons omringende landen, maar dat er nog gesleuteld kan worden aan de gebruiksvriendelijkheid en de kwaliteit.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio