Op zoek (deel 1 van 3)

Print

Voor veel mensen is het kerkgebeuren blijkbaar een gepasseerd station, niet meer ter zake. Een leraar geschiedenis vertrouwde mij toe: “Ik ervaar bij veel jongeren een openheid voor en een zoeken naar zin en naar diepere bronnen.” En bij jong volwassenen is er af en toe een intuïtie, een aanvoelen te ervaren: “Er moet meer zijn dan 'hebben en houwen'.

” Zelfs in China ziet men steeds meer in dat ook hun nieuw materialisme mensen kan misvormen. Er is vandaag meer openheid voor het levensgeheim. Maar de pretentie om dit mysterie meteen weer overzichtelijk en duidelijk in te vullen met grote dogmatische woorden stuit ook wel op argwaan en verzet. “Ik kwam los van oude waarheden maar het mysterie werd groter”, zegt de pastor die mee zoekend op weg is met mensen. “Er is heiligheid die je niet kunt bedenken, het overvalt je.” “Ik heb vandaag meer nood aan stilte en meditatie dan aan vrome woorden”, zegt een voetverzorgster. Het heilige is in mij. Geloven kan ook ontdekt worden als een bezielend gebeuren.