172 extra woningen voor Riemst

Zopas is de website www.wonen-in-riemst.be online gegaan. Op deze nieuwe site kan iedereen de belangrijkste woonprojecten die in Riemst in ontwikkeling zijn terug vinden. Mark Vos, burgemeester: "Het zijn er nogal wat... we hebben de afgelopen jaren 2,1 miljoen euro geïnvesteerd in de aankoop en ontwikkeling van gronden.

Lieve Ketelslegers

O.a. voor woonprojecten. We willen dat de Riemstenaar in z'n eigen gemeente kan blijven wonen, en dat liefst tegen betaalbare prijzen. Via de website kan hij/zij makkelijk de nieuwste ontwikkelingen in de woonprojecten opvolgen...".

De volgende jaren komen er in Riemst 172 nieuwe woongelegenheden bij. Het gaat dan zowel om huur- en koopwoningen, bouwkavels, appartementen... (zowel privé als sociaal).

Het beleid breidt ook de ambachtelijke zone Op 't Reeck in Riemst-centrum uit met 5 ha. Dat betekent dat er plaats is voor 20 bedrijven. (enkel voor groeibedrijven of zonevreemde bedrijven uit Riemst).

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio