Banen in Antwerpse haven

Hoezo geschoolde technici tekort???

Bruno Verlackt, vakbonden Bayer - Antwerpen

Reactie op de krantenartikels ”5000 banen vrij binnen vijf jaar”

De grootindustrie rond Antwerpen en het Waasland dumpt de laatste jaren technisch geschoolden naar de werkloosheid via afvloeiïngsplannen en vervroegde brugpensioenregelingen.

Een van de oorzaken hiervan is dat de multinationals met hun bedrijven (lees investeringen) naar het buitenland, en dan vooral naar Azië, trekken.

De laatste jaren zijn we geconfronteerd met sluitingen en herstructureringen waardoor er steeds meer arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan en steeds meer mensen moesten afvloeien.

Tegen 1 april 2005 moeten bij Bayer een 550 werknemers het bedrijf verlaten via een afvloeiingsplan. Dit Masterplan en de sluiting van B.S.I. startte met een afvloeiing van +-700 werknemers, als vakbonden hebben we dit met o.a. arbeidsduurvermindering kunnen reduceren tot ongeveer 550 werknemers. Vandaag leven wij op het bedrijf nog steeds met onzekerheid over onze toekomst.

Nu moeten wij als werknemers en vakbonden via de krant vernemen dat er een toekomst zou zijn binnen vijf jaar. En wat gebeurt er ondertussen?

Lezen dat de vacatures niet ingevuld geraken is een kaakslag voor ons allemaal.

Rene de Cleyn zou als afgevaardigd bestuurder van Bayer Antwerpen beter moeten weten.

De laatste 5 jaar heeft Bayer in verschillende herstructureringsrondes honderden geschoolde en ervaren vakmannen laten vertrekken. Operators, boekhouders, mechaniekers, pijpfitters, monteurs, kraanmannen, riggers, lassers werden bedankt voor bewezen diensten. Er zijn mensen vertrokken op 52 jaar! Nu doodleuk beweren dat men geschoolde vakmensen nodig gaat hebben in de komende 5 jaar is een regelrechte schande. Deze werknemers hadden in het beste geval nog 13 jaar kunnen werken!

De verantwoordelijkheid leggen bij de scholen is voor ons ook geen juiste voorstelling van de feiten. Het zijn de werkgevers die niet de juiste verantwoordelijkheden nemen in deze materie.

Een degelijke ondersteuning vanuit de industrie naar de scholen zou wel een goede keuze zijn, maar initiatieven komen er nog niet te veel op tafel.

We hebben de indruk dat deze krantenartikels op slinkse wijze de patronale oproep naar langer werken ondersteunen. Het “gebrek” aan geschoolde vakmensen wordt gebruikt als drukkingsmiddel om de anderen meer uren te laten presteren. In diezelfde logica wordt ook het recht op brugpensioen in vraag gesteld. Brugpensioen op 56 en 58 jaar zoals normaal voorzien is niet het probleem!

De patroons zijn de eerste om oudere werknemers te ontslaan en deze kosten op de maatschappij te verhalen via het vervroegd brugpensioen. Deze hold-up op de sociale zekerheid moet stoppen.

Het kan dat directies van de grootindustrie rond Antwerpen en het Waasland weet hebben van komende investeringen. Daar zouden ze beter eerst met de ondernemingsraden en vakbonden over praten, op basis van concrete feiten, zodat de werknemers geïnformeerd zijn en geen dubbelzinnige uitspraken moeten lezen in de kranten.