Verhuis reflectorlampen Philips Turnhout naar China mogelijk gefaseerd

Print
Bij Philips in Turnhout overlegden directie en vakbonden opnieuw over de verhuis van een afdeling naar China. Daarbij bleek dat de businesscase die aan de basis van de verhuisbeslissing ligt, overeind blijft. Er zal wel rekening worden gehouden met opmerkingen van de vakbonden, wat bijvoorbeeld tot een fasering kan leiden.

Dat zei woordvoerster Anneleen Van Troos aan Belga na afloop van het overleg. De medewerkers worden op de hoogte gebracht over de gesprekken. Naar aanleiding van de aangekondigde verhuis legde personeel bij Philips in Turnhout vorige week spontaan even het werk neer. Daarna werd op vraag van de vakbonden een week extra uitgetrokken om de kostprijs van de productie in ons land te herberekenen. "De gesprekken zijn zeer constructief verlopen", zegt Van Troos. "De beslissing blijft overeind, maar er zijn wel een aantal opmerkingen geformuleerd die impact kunnen hebben op de verhuis en die bijvoorbeeld een fasering met zich mee kunnen brengen." Normaal was de overbrenging van de productie gepland in de loop van 2012. Hoe die nu precies gaat verlopen, kan Van Troos nog niet kwijt. "Er zullen op permanente basis nog verdere gesprekken plaatsvinden", zegt ze. De woordvoerster wijst er nog op dat er 21 medewerkers betrokken zijn bij de geviseerde productie, maar dat er geen ontslagen vallen. "Het gaat om 12 vaste medewerkers die elders in de fabriek aan de slag kunnen en om 9 tijdelijken, van wie de contracten na een zekere periode aflopen."