"De vurige binnenkant"

Print

Is er in ons, als we thuiskomen bij onszelf, een stem, een roep, een kracht te ervaren die ons aanspreekt en ons uitnodigt tot meer menselijkheid? Loed Loosen schrijft: “Ons verlangen heeft een vurige binnenkant en die stille innerlijkheid kun je soms ervaren als een goddelijke nabijheid.

” Als we zo spreken over God is dat een heel andere benadering dan over God spreken alsof het om een geleerde informatie gaat, over een hogere, almachtige werkelijkheid. Vandaag is het belangrijk, gezien ons veranderd wereldbeeld, dat we durven stellen: “Ja, er is maar één werkelijkheid en wij geloven dat deze evoluerende, stromende werkelijkheid bezield is.” “God is voor mij in wat er is”, zegt de gelovige die zich verdiepte in de evolutie zoals Darwin die schetste. “Wij moeten het verborgen vuur van de bezieling brandend houden in warme gemeenschappen”, zegt de theoloog Erik Borgman. 

Dit was het laatste stukje in een reeks van 4.