Fondsen verloren aan populariteit in 2011

Print
De Belgische fondsensector heeft in 2011 een sterk verlies geleden. Het netto-activa van de in België gecommercialiseerde fondsen daalde tussen eind 2010 en eind 2011 met 17,51 miljard euro of 14,4 pct tot 104,39 miljard euro. De eurocrisis speelde de sector parten.

Beleggers kozen in 2011 minder voor fondsen. De financiële crisis en de Europese schuldencrisis hadden een negatief effect op de sector, zegt Myriam Vanneste, voorzitter van BEAMA (Belgische Vereniging van Asset Management). De daling van het netto-activa (het vermogen) is te wijten aan de koersverliezen, maar ook aan netto terugbetalingen: klanten die uit de fondsen stappen. Door de nood aan funding bij sommige banken is er wellicht ook meer een advies richting spaarboekjes en kasbons gegeven. België lijdt ook onder een ongunstige fiscaliteit voor fondsen, aldus Vanneste. De activa van de obligatiefondsen kenden vorig jaar een daling met 11,1 pct (-3,16 miljard euro), de monetaire fondsen kenden een stijging over 2011 met 132,9 pct (+2,71 miljard euro). De aandelenfondsen kenden een daling over 2011 met 28,2 pct (-9,03 miljard euro). Fondsen met kapitaalbescherming daalden 15,2 pct (3,52 miljard euro). Gemengde fondsen verloren over 2011 3,29 miljard euro. Pensioenspaarfondsen verloren 0,88 miljard euro, vastgoedfondsen 0,17 miljard euro.