Klankbordavond van de Denktank van paalonline

Print

Klankbordavond van de Denktank van paalonline

Beringen -

De "Denktank van paalonline" gaf met een visietiekst en stappenplan toelichting bij hun plan om naar aanleiding van de volgende gemeenteraadsverkiezingen het debat over de toekomst van Paal inhoudelijk te stofferen.

2 maart: Klankbordavond van de Denktank van paalonline

De Denktank had een bundel over een "Paalse strategie op vlak van dorpsvernieuwing en – ontwikkeling" uitgewerkt voor het dorp Paal (Paal in z’n geheel dus ook Tervant).

Vrijdagavond vond de sinds lang geplande "Klankbordavond "plaats.

Om de avond in te leiden gaf Jan Elsen, voorzitter van Paalonline, uitleg bij de structuur en bij de samenwerking met de verschillende instellingen en organisaties gelieerd aan paalonline .

Het bestuur is een beperkte groep. Maar paalonline doet enerzijds een beroep op een aantal losse medewerkers voor bepaalde rubrieken en anderzijds op verschillende autonome werkgroepen zoals de taalcommissie en de "Denktank".

In de werkgroepen zitten telkens enkele mensen van paalonline die samen met een aantal andere geïnteresseerden rond een specifiek thema werken. Elke groep werkt autonoom binnen de krijtlijnen uitgezet door paalonline.

Daarnaast werkt paalonline intens samen met de scholengemeenschappen, met de parochie en vooral met de verenigingen van Paal.

Op de foto’s zie je enkele slides uit de powerpresentatie's en sfeerfoto’s van deze geslaagde avond met ruim 80 aanwezigen.

De reacties achteraf van de aanwezigen waren unaniem lovend.

De visietekst en stappenplan kan je integraal vinden op de paalonline.be in de kijker onder de rubriek "Klankbordavond de Denktank".

Achteraf werd er ook nog uitgebreid nagebabbeld. AC²


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio