Verscheidenheid

In het mooie verhaal van de kleine prins en de vos wordt er voortdurend verwezen naar het samenleven van mensen. De kleine prins krijgt een roos van de vos die plechtig zegt: “Die roos is uniek voor jou.” Maar wat is de prins verrast wanneer hij even later een veld vol rozen ontdekt.

Ann

Hij is nu een beetje droef en ontgoocheld. Hij die dacht dat zijn roos 'uniek' was. We moeten leren omgaan met verscheidenheid in een complexe, opengetrokken, samenleving. Deze aansporing is vandaag meermaals te horen en te lezen. Ook als het om geloven gaat en om tal van spirituele stromingen, heeft niemand 'de waarheid'. De waarheid, de diepste kracht ten leven, is het bezit van niemand. Ze wordt steeds gezocht. In onze werkelijkheid, vervuld van een stil geheim, zoeken vele mensen en volkeren naar sporen van Gods nabijheid. Dit zoeken zal altijd gekleurd zijn door onze omgeving en vandaag ook, en vooral, door ons modern leefklimaat. 

Wordt morgen vervolgd...