Gemeente geeft premie palliatieve thuiszorg

Het gemeentebestuur van Tessenderlo kent een financiële vergoeding toe aan terminale patiënten die thuis verzorgd worden. De palliatieve premie bedraagt 250 euro en u kunt ze slechts één maal krijgen.

De premie wordt toegekend aan inwoners van Tessenderlo die voldoen aan de definitie van het RIZIV van “palliatieve thuispatiënt”.

Communicatiedienst Gemeentebestuur Tessenderlo

Patiënten die van het RIZIV de financiële tegemoetkoming “voor een patiënt die thuis palliatieve verzorging geniet van het RIZIV” krijgen, voldoen automatisch om voor de premie in aanmerking te komen. De financiële draagkracht van de betrokkene heeft geen enkele invloed op het al dan niet krijgen van de premie.

Wie voor de gemeentelijke premie in aanmerking wil komen, moet een schriftelijke aanvraag doen bij het College van Burgemeester en Schepenen. U moet dan een betalingsbewijs voorleggen van de mutualiteit van de “financiële tegemoetkoming voor een patiënt die thuis palliatieve verzorging geniet”.

Dienst Secretariaat, 013 35 33 69, madeleine.bens@tessenderlo.be


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio