De Mysteries van de Holsteen, een relaas van sagen en verhalen over Zonhoven

Print
De Mysteries van de Holsteen, een relaas van sagen en verhalen over Zonhoven

De Mysteries van de Holsteen, een relaas van sagen en verhalen over Zonhoven

Zonhoven -

31. Een hypergeheime liefde tijdens de Spaanse Furie in 1576 (1)
“In Spanje werd op 1 september 1575 het staatsbankroet uitgeroepen; door de vele oorlogen die het Spaanse Rijk over de hele wereld voerde had de regering van koning Filips II enorme schulden opgelopen en konden de troepen niet meer voldoende betaald worden.

Sommige soldaten in de Nederlanden hadden al sinds 2,5 jaar geen soldij meer ontvangen. Hierdoor sloegen zij aan het muiten. Als eerste in maart 1576 de troepen onder Cristóbal de Mondragón te Zierikzee, later ook die onder Francisco de Valdez te Aalst. Begin oktober beraamden enkele Spaanse officieren onder leiding van Sancho d'Avila, de commandant van de citadel van Antwerpen, in het diepste geheim een plan om de rijke stad Antwerpen te plunderen. Sancho moest hiervoor eerst afrekenen met graaf Eberstein, de bevelhebber van het Duitse garnizoen dat in Antwerpen gelegerd was. Op 29 oktober overtuigde hij hem, na hem dronken te hebben gevoerd om de stad aan de Spaanse soldaten over te leveren. Eberstein besefte echter de volgende ochtend wat hij gedaan had en stelde de Antwerpse gouverneur Compagny gauw op de hoogte van het dreigende gevaar.” Aan het woord is grootva, Tunke Stes, die alles vertelde alsof hij het net gelezen had en die encyclopedische kennis nog maar pas verworven had. Niets was minder waar, want mijn schoongrootva gaf vaak blijk van exacte kennis tot in de minste details en bracht mij als leraar geschiedenis meer inzicht en details bij dan hij ooit vermoedde.
“Op 3 november liet Compagny 6000 soldaten aan Waalse hulptroepen onder leiding van de markies van Havré uit Brussel de stad binnenrukken, hoewel hij van de Waalse, zowel als van de Duitse soldaten vreesde dat zij zich op het beslissende moment van de aanval bij de muiters zouden aansluiten... maar hem bleef geen andere keuze. Ondanks vele slechte voortekenen, togen 10.000 burgers aan het werk om provisorische grachten en noodschansen op te werpen. Sancho d'Avila maakte zich eveneens klaar voor de strijd. Terwijl de Antwerpenaren hun verdediging opbouwden, namen zijn soldaten ze onder vuur om hen zoveel mogelijk te hinderen in hun voorbereidingen. Bovendien kregen zij versterking van Spaanse muiters uit Lier, Breda en Maastricht. De volgende dag vielen de Spaanse troepen Antwerpen aan.
Nu woonde in Antwerpen in die tijd Neleke van Jeanne van Mie uit Zonhoven, een meisje van uitzonderlijke schoonheid en opgewektheid, werklustig als een mier en sterk en gezond als een paard. Zij was met het huisgezin waar zij diende meegetrokken naar Antwerpen, toen haar heer naar Antwerpen verhuisde voor zijn commercie. Onder de voorhoede van de Spaanse troepen was ook Juan en toen hij Neleke voor het eerst zag, bleven zij beiden, als getroffen door de bliksem onder de lindeboom staan. Hij vroeg om wat water uit haar kruik. Zonder de ogen op te slaan, gaf Neleke hem te drinken en wenste dat hij zou blijven drinken tot ’s avonds laat. Juan werd echter aangemaand door zijn kompanen verder te trekken en nam slechts met tegenzin afscheid van Neleke, niet voor hij een reep stof in twee scheurde en de helft aan haar gaf als teken van verbonden-heid.
Op 4 november omstreeks 11 uur in de ochtend verlieten zo'n 6000 muiters de citadel in de richting van de stad. De noodverschansingen waren vrijwel nutteloos; de Spaanse soldaten braken er met gemak doorheen. Al bij de eerste vijandigheden schonden de Waalse troepen het vertrouwen dat Compagny in hen gesteld had en sloten zich aan bij de muiters. Een andere bron beweert dat de Walen zich niet bij de muiters aansloten, maar zij al snel in de eerste schermutselingen op de vlucht sloegen. De overgebleven Duitse militairen en burgers streden wanhopig dag en nacht door, maar konden de Spanjaarden niet tegenhouden. Graaf Eberstein kwam om toen hij trachtte te vluchten. Hij wilde aan boord van een boot springen, maar viel in de Schelde en verdronk.
Toen Neleke ’s anderendaags vroeg naar de waterbron trok, viel haar oog op een gekwetste soldaat en zij herkende meteen Juan, die met een reep stof een zware armblessure afdekte, reep stof waar haar helft perfect op aansloot. Met de grootste moeite hielp zij hem recht en strompelde hij mee met haar. Bij het huis waar zij diende, sloop zij samen met hem naar de achterzijde van de woning en verstopte hem tussen het stro en de balen goederen van haar heer.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio