Poetin

Voor wie er aan getwijfeld zou hebben, Vladimir Poetin blijft ook de komende zes jaar de machtigste man van Rusland, en dus een van de machtigste mensen ter wereld.

HBvL.be Het Belang van Limburg

En het meest verbazende is nog dat die verkiezing volgens veel eensluidende meldingen van de Russische oppositie en van waarnemers gepaard gegaan zou zijn met redelijk grootscheepse fraude. Je zou veronderstellen dat Poetin die fraude niet nodig heeft. Voor de grote meerderheid van de Russen blijft hij de man die het land terug uit de dieperik heeft gehaald na de onzalige jaren van Boris Jeltsin, die de georganiseerde diefstal van ‘s lands rijkdommen door de oligarchen onder controle heeft gebracht, Rusland terug internationaal aanzien heeft gegeven en de Russen enige fierheid.

En toch kwamen er duizenden meldingen binnen van carrousselfraude waarbij groepen per bus van het ene stembureau naar het andere rijden om telkens opnieuw te stemmen. Blijkbaar is zoiets macht der gewoonte in Rusland.

Macht der gewoonte is ook dat de machthebbers - in dit geval Poetin en zijn secondant uitgaand president en toekomstig premier Medvedev - hun zaakjes zo netjes en ordelijk bedisselen dat de stem van de kiezer er niet meer toe doet. En precies dat is in de voorbije maanden in het verkeerde keelgat geschoten bij de nieuwe Russische middenklasse, die eigenlijk haar bestaan en relatieve welstand te danken heeft aan de orde die Poetin gebracht heeft in de door Jeltsin achtergelaten chaos.

Miljoenen Russen pikken het niet langer dat Poetin en Medvedev hen in hun gezicht staan uit te lachen met verkiezingen die geen enkel belang meer hebben en bovendien nog eens vervalst werden. En ze maken van de relatieve vrijheid die er tegenwoordig is gebruik om - vaak voor het eerst in hun leven - op straat te komen en te betogen.

We schreven hierboven dat Poetin ook de komende zes jaar de sterke man zal blijven, maar eigenlijk is dat ver van zeker.

De echte test komt er vandaag en de volgende dagen en weken. Hoe groot wordt het protest tegen de verkiezingsuitslag en hoe gaat Poetin ermee om?

De oude en nieuwe president heeft al bijna zijn hele geloofwaardigheid verloren, maar heeft nog een kans als hij beheerst reageert op de massabetogingen die er gaan komen, en een dialoog begint met de oppositie.

Helaas is de kans groter dat Poetin die beheersing niet kan opbrengen, en de geschiedenis zal ingaan in het rijtje van collega’s als Hosni Moebarak, Moemmar Kadhafi en Bashar Assad.

door Luc STANDAERT