Palestijnse hongerstakers

Print
Vzw CODIP betuigt haar solidariteit met de Palestijnse hongerstakers en roept samen met hen alle gewetensvolle mensen op om een einde te stellen aan mensonwaardige praktijken door Israël.
De vzw CODIP betuigt haar solidariteit met de 8000 Palestijnse politieke gevangenen en meer speciaal met de ongeveer 4000 gevangenen die sinds 15 augustus in hongerstaking zijn als protest tegen de zeer alarmerende mensenrechtensituatie in de Israëlische gevangenissen.
Hun motto luidt: “Honger voor waardigheid” Zij doen een oproep
Aan allen wiens geweten niet ingedommeld is
Aan alle juridische en humanitaire organisaties
Aan allen die de waardigheid van de mens verdedigen
Aan de Verenigde Naties
Aan Kofi Anan
aan het Rode Kruis
Aan allen wiens hart klopt met het bloed van de vrijheid en het respect voor de mens
Vanuit de Israëlische gevangenissen roepen de hongerstakers u allen op om een einde te maken aan mensonwaardige omstandigheden in de Israëlische gevangenissen. Zo worden hen o.a. elektrische schokken toegediend als ze naar het gerechtshof moeten of ervan terugkomen.
De Israëlische regering maakt zich schuldig aan langdurige en brutale schendingen van de mensenrechten en negeert alle internationale verplichtingen om tot een duurzame vrede te komen.
Waarom laat de “beschaafde wereld” zulke praktijken toe, zonder enig protest?
De hongerstakers vragen waar de verdedigers zijn van de mensenrechten? Ook CODIP vraagt zich af of er nog journalisten en politici zijn met een geweten?
CODIP roept de journalisten op om de situatie van de Palestijnse gevangenen kenbaar te maken, evenals de onwrikbare houding van Israël in het naast zich neerleggen van alle VN-resoluties inclusief deze van de Veiligheidsraad.
CODIP roept de politici op om àlle mogelijke druk uit te oefenen op Israël om de mensenrechten te doen respecteren en het Internationaal Recht uit te voeren.
Aan de consumenten vraagt CODIP om de boycot van Israëlische producten te blijven ondersteunen. De Apartheid in Zuid-Afrika is op een vreedzame manier beëindigd. Het is dan ook een krachtig signaal naar de Israëlische regering én bevolking om een einde te stellen aan de racistische Apartheidspolitiek van Israël.
Wedstrijd voor de beste lessenreeks wordt verlengd tot 30-11-2004
Codip@skynet.be
http://www.codip.be
Sabra-shatila@skynet.be
www.sabra-shatila.be