Nieuwe vereniging 'Natuur en Sterrenkunde' opgestart

In Bocholt is een nieuwe vereniging van start gegaan, namelijk het Educatief Centrum voor Natuur en Sterrenkunde, kortweg ECNS. De leden zijn al maanden bezig geweest met het uitwerken van de doelstellingen, formaliteiten en het plannen van activiteiten.

Bart Achten

‘Nu gaan we ook daadwerkelijk beginnen met publieke activiteiten’ zegt Chris Janssen, penningmeester van de vereniging en tot voor kort nog directeur van de Cosmodrome in Genk. ‘We zijn al sinds juni bezig met het concreet maken van onze werking. Een eerste activiteit is een kijkavond op de site van de Voorste Luysmolen op 3 april. Die avond zal de planeet Venus zich in de bekende sterrenhoop de Plejaden bevinden. Een mooi schouwspel, zeker als je het door één van de telescopen kan bekijken die dan opgesteld zullen staan.’

‘Met onze vereniging willen we een heel breed publiek bereiken’ zegt Bart Achten, voorzitter van het ECNS. ‘De naam van de vereniging mag misschien heel ambitieus klinken, maar dat zijn we ook. We proberen een groot platform te bieden aan iedereen die zich interesseert in de natuur. En dan bedoelen we natuur in een heel breed kader. We willen op een leuke manier jong en oud iets bijbrengen. Edutainement, zoals wij het graag noemen. Verwondering is eveneens één van de dingen die we graag uitspelen, zeker bij kinderen. Hoewel we ervan overtuigd zijn dat we het volwassen publiek grote ogen kunnen doen trekken.’

Op langere termijn wil het ECNS een bezoekerscentrum oprichten met een sterrenwacht. Zij heeft dit jaar ook al verschillende activiteiten in het verschiet. Zo organiseert ze bijvoorbeeld de week van de bibliotheek in oktober, een jongerencursus sterrenkunde, de nacht van de duisternis, een lezing van Stijn Meuris (van Stijn en de sterren) en zal ze samenwerken met het Natuur- en milieucentrum de IJzeren Man in Weert, tijdens de Nationale nacht van de nachtvlinder. Mocht je interesse hebben om actief mee te werken in het ECNS of wil je meer informatie, laat iets van je horen via 0474/222116.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer