Peter voor Louise

Misschien verwacht niet iedereen van een Vlaams republikein dat hij sympathiseert met de keuze van Laurent en Claire. Maar hier speelt gewoon de factor vriendschap en wederzijds respect.

L. Schoofs - Zolder

In deze is het zelfs zielig een koningskind te zijn, een vrijgevochten burger zou gewoon zijn eigen wil doordrijven. Wat Rome erover denkt zal mij een zorg wezen.

Als vrijdenkend mens zie ik niet in waarom een bevriend moslim niet de peter of meter van je kind kan zijn, het is de persoon die telt. Maar de katholieke kerk heeft nog steeds de erg vervelende gewoonte van te dwepen met kruisvaardersidealen. Vergane glorie.

Aangeboden door onze partners