Ziekenhuisverhaal

Print
Ziekenhuisverhaal

Ziekenhuisverhaal

Bijna 3 maanden in een ziekenhuis leveren heel wat stof tot nadenken op. Over de verspillingen die mede zorgen dat de kosten in de sociale zekerheid uit de pan rijzen. Onnodige ligdagen voor een patiënt die er was voor een operatie die niet kon uigevoerd worden omdat men vergat vooraf te letten dat de patiënt bloedverdunners gebruikte. Hij moest weer naar huis en mocht na 14 dagen niet gebruik van bloedverdunners terugkomen. Ontslagen worden kan soms 3 volle dagen duren voor men "buiten" kan of mag. Nutteloze ligdagen. Er mag nodig een "ploegbaas" komen om de soms chaotische werkverdeling van het personeel te oraniseren. De ene maal is één verpleegkundige genoeg om een gemeenschapskamer van drie patiënten af te werken. Een andere maal zijn er vier "aanwezig" en veel sneller gaat het niet. De patiëntvriendelijkheid is ook sterk wisselend. Enkele die de baas spelen over patiënten , luid roepen en nauwelijks luisteren of zelf beslissen in hun plaats. Het grootse deel is behoorlijk met enkele zeldzame uitschieters. Het is juist in zo'n omstandigheid dat een zieke mens vriendelijkheid nodig heeft. Niet dat men een kamergenoot in tranen ziet uitbarsten wegens de onheuse behandeling door een bazig personeelslid. Best niet naar een ziekenhuis gaan!!!