Professor Blanpain

Print
Professor Blanpain

Professor Blanpain

Volgens mij heeft deze prof, de pensioen leeftijd ongeveer bereikt.
Waarom wordt het onderwijs niet vernoemd, om ook veertig uren te gaan werken, en dit tot 65 jaar, ook de profs die maar enkele uren per week werken en toch een dikke wedde opstrijken?
Toch heeft hij ook enkele goed aanzetten, zoals de alternatieve financiering van de RSZ. De meer en betere opleiding, de ontslag vergoedingen die ondergebracht zouden worden in een fonds, gesponsord door alle werkgevers, ook de overheidsinstellingen, één statuut voor alle werknemers, in de privé, de staat het onderwijs enz. En dit met allemaal dezelfde rechten en plichten, beloningen en pensioenen.Geen uitzonderingen meer!
Iedereen recht op een leefbaar pensioen, bij vijfenzestig jaar, of na veertig jaar bijdragen , aan de RSZ.
Wie dan nog wil bijverdienen, kan dit, maar volgens mij, heeft een arbeider na zoveel jaren gewerkt te hebben , geen lust meer om verder te gaan werken, nu moet dit soms uit noodzaak.
Profs en politici, die nog in beheerraden zetelen, hebben zich niet moe gemaakt, tijdens hun loopbaan.
Om als werkman te kunnen meespreken, moet men eerst aan de band, of op een bouwstelling hebben gestaan.
Gelukkig zijn er nog de vakbonden om die werknemers te verdedigen tegen deze pretentieuze personen.