B-H-V

In een lezersbrief(krant28-07) wil een lezer dat we solidair zijn met de inwoners van Vlaams Brabant ,en hij vergelijkt de splitsing B.H.V.met de sluiting van de Kempische steenkoolmijnen.De sluiting van de steenkoolmijnen betekende voor Limburg een sociaal drama met ernstige gevolgen.B.H.V.vergelijken met de sluiting van de steenkoolmijnen is intellectuele hypocrisie.Deze vergelijking gaat niet op.

G.P.

We zouden ook solidair moeten zijn met Vlaams Brabant omdat de prijzen van de bouwgronden onbetaalbaar worden.Het is een illusie om te denken dat de bouwgronden minder duur worden als het kiesarrondissement B.H.V.gesplits wordt.De bouwgrondprijzen in Limburg zijn ook onbetaalbaar aan het worden.

In zijn betoog om solidair te zijn met Vlaams Brabant,heeft deze schrijver het ook over de spoorverbindingen met Brussel.

Wat de spoorwegen er mee te maken hebben is mij onduidelijk.

Degene die van de muis een olifant willen maken moeten aanvaarden dat de modale Vlaming niet wakker ligt van de spitsing B.H.V.Die heeft wel andere zorgen.B.H.V. is een luxe probleem.

Meer over Bier