11 juli

Print


ZONDAG ontving de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid, Patricia Ceysens (VLD) de buitenlandse ambassadeurs voor de viering van de Vlaamse feestdag. Om origineler te speechen dan gewoonlijk bij zo'n gelegenheden, heeft Ceysens eerst aan de ambassadeurs hun mening over Vlaanderen gevraagd.
Kwestie van op voorhand te weten, waarmee ze de genodigde ambassadeurs kon boeien. Van de 170 aangeschreven ambassadeurs antwoordde 30 procent binnen de twee dagen.
In Stevaerttaal betekent dat dus dat 70 procent geen interesse had ?
De ambassadeurs die de oproep van Ceysens beantwoordden waren lovend over ons land. En dan komen de bekende kwaliteiten naar boven : onze ondernemerskracht, onze meertaligheid, onze werkkracht, het hoge onderwijsniveau in Vlaanderen. We staan technologisch ver. En last but not least, is dé grote troef van Vlaanderen natuurlijk onze ligging'', aldus de VLD-minister.
Maar, en nu komt het, Ceysens vervolledigt het beeld: " Ook als we naar de zaken vragen die ons bedreigen, verwijzen ze naar onze mentaliteit. Ze vinden ons te nationalistisch, bang van de buitenwereld. Allicht heeft de verkiezingsuitslag van 13 juni mee dit beeld bepaald. 45 procent van de ambassadeurs verwijst expliciet naar de zege van het Vlaams Blok."
Dat is dan 45 procent van 30 procent is 13,5 procent van 170.
Niet alleen Ceyssens speecht op zo een heuglijke dag als 11 juli. Want vergeet niet dat 11 juli nog steeds de herdenking is van de overwinning op de Fransen in 1302. Nu worden er heuse toespraken gehouden ter gelegenheid van de 'Guldensporenviering'.
Vorig jaar hield Guido Naets, gekend als Europa-journalist, zo een gelegenheidstoespraak in Aartselaar.
Ik ben zo vrij te citeren (citaatrecht) uit zijn toespraak : " En nu komt het hart onder de riem : mijn buitenlandse vrienden begrijpen niet dat wij Vlamingen ons altijd maar laten doen, 60% van de bevolking, ruim 70% van het BNP, een dikke 80% van de export en het leeuwenaandeel van de belastingen.
Na 7 staatshervormingen en na ontelbare miljarden EURO (duizenden miljarden franks dus) naar het Zuiden te hebben gepompt, wil men ons nog steeds verslijten als idioten, racisten,intoleranten, marginalen, verzuurden, a-socialen enz", einde citaat.(Aartselaar 9 juli 2003, Guldensporenviering)
Ik weet echt niet of tussen die buitenlandse vrienden van de heer Naets ook ambassadeurs horen