Marc Platel

Print
Ik moet toegeven het artikel van Marc Platel niet gelezen te hebben,want wegens telefoonlijndefect zat ik zonder PC. Wat ik lees als reactie komt bij mij over als dagdromen.De faciliteiten afschaffen is ofwel een revolutionaire daad(wie is bereid tot de Vlaamse Revolutie?
) ofwel een koehandel die ons miljoenen per jaar of territoriale toegevingen kan kosten(aanhechting van de faciliteitengemeenten bij het zgn. tweetalige Brussel). Toch mogen wij onder geen beding dit laatste loslaten.De Vlaamse rechten moeten er moedig verdedigd worden met alle wettelijke middelen, bij voorbeeld de tweetaligheid van de ambtenaren, politie, rechters, dokters en verplegend personeel in ziekenhuizen.Ook in de winkels. Geen Vlaams geen kopers.Voet bij stuk houden, dat heeft reeds vruchten afgeworpen