Waals socialisme

Print
Waals socialisme

Waals socialisme

In zijn reactie op mijn lezersbrief over solidariteit poogt de Heer P.Gielen uit Bilzen (HBvL van 6juli 04) het Waals socialisme wit te wassen door te pleiten voor meer fraudebestrijding bij zelfstandigen, vrije beroepen en ondernemers. Als arbeiderskind zou ik daar emotioneel kunnen mee akkoord gaan. De economische geschiedenis leert ons echter dat jacht op zelfstandigen en ondernemers alleen maar geleid heeft tot nog grotere economische kerkhoven ten koste van … de arbeidersklasse. Moet ik in detail het drama schetsen van de sociaal-economische geschiedenis van de communistische landen of van Congo sinds de onafhankelijkheid? Wat staat het Waalse socialisme in de weg om zelf bedrijven op te richten, om te bewijzen dat ze moreel superieur is aan het kapitalisme? Dood simpel, haar totale onbekwaamheid en leugenachtigheid. Een bedrijf runnen is nog wat anders dan wat anti-kapitalistische slogans uitkramen.