Snelheid en ozon

Print
Snelheid en ozon

Snelheid en ozon

Ik heb altijd gedacht dat de ozonlaag er was ter onzer bescherming, daar men steeds spreekt over het groter wordende gat in de ozonlaag vanwege de uitlaatgassen enz...
Daarom was de verwarring voor mij zeer groot toen ik de voorbije week de grote panelen langs de snelweg opmerkte waarin de dienst verkeer of veiligheid of wie dan ook ons aanmaant om sneller te gaan rijden wat ik allesbehalve normaal vindt.
Op deze grote affiches staat duidelijk te lezen " MINDER SNELHEID = MINDER OZON " of mis hier de essentie. Indien u mij hierbij een opheldering of verklaring van kunt geven dank ik u bij voorbaat.