Lamme Goedzakprijs

Print
Lamme Goedzakprijs

Lamme Goedzakprijs

CD&V Jong gaaft de Lamme Goedzakprijs aan iemand die zich onverdiensteljk
heeft opgesteld aan Prof. Etienne Vermeersch. Volgens mij heeft CD&V Jong
van het hele eiereneten geen gebenedijde jota begrepen. Dat belooft voor de
toekomst!
Plaatsvervangende schaamte moet CD&V(oud) nu wel ten deel vallen. Het zou
misschien nuttig zijn het zeventigpuntenplan van het blok - voorzien van
enig kommentaar van Etienne Vermeersch - als verplichte lectuur in te
lassen voor hun aspirant politiekers.