Windstilte bij onderhandelingen

Print
Het is bijzonder windstil bij de democratische onderhandelaars over een nieuwe Vlaamse regering.
Hoe lang gaat de aftastende periode nog duren of de periode waarin de regels bepaald worden hoe men gaat onderhandelen?
De verkiezingen zijn reeds bijna één maand voorbij en het enige wat de burgers aan informatie kregen is een langdradige en saaie uitleg van Yves Leterme waarbij zeer gewichtig gedaan wordt maar wat eigenlijk niet meer dan wat bla-bla is.
Zou het niet meer zijn dan dat de tenoren-onderhandelaars van de partijen geen gezichtsverlies willen lijden omdat de ene zijn gedane beloftes niet kan waarmaken, de andere de verkiezingsnederlaag nog niet verteerd heeft en de derde diegene is die van alle walletjes wil eten door de twee anderen tegen elkaar uit te spelen. Laat ons nu maar al zeker zijn: op 21 juli ongeveer of misschien iets vroeger zal de olifant opnieuw een muis baren.
Na een zwaar en vermoeiend jaar zijn de vrienden van de VRT programma's zoals De Zevende Dag, Terzake en Coninx & Van Wijck met een welverdiende vakantie. Zo sloten Coninx & Van Wijck zaterdag jl. af met een prachtig theekransje waarin enkele linkse progressieven nog eens hun zegje mochten doen. Rode Steve mocht voor de 56° keer nog eens komen vertellen dat men niet met de fanfare in het bos moet gaan jagen want dat men dan geen wild zal schieten. Dat plaatje is toch wel al afgezaagd. Stevaert had het er ook weer over dat wij, Vlamingen, ons niet moet opstellen alsof wij op rooftocht gaan bij die arme Walen want dat daar hoegenaamd geen geld zal te vinden zijn.
Hoe sommige politici de waarheid toch wel geweld kunnen aandoen!
Vlaanderen wil helemaal niet op roof- of plundertocht gaan naar Wallonië. Vlaanderen heeft dat ook niet nodig, maar het enige dat Vlaanderen en een grote meerderheid van de Vlamingen wil is dat Vlaams geld in Vlaanderen blijft en niet naar het bodemloze vat in Wallonië die zich met een zekere arrogantie beroepen op een verplichte solidariteit van zes miljoen Vlamingen, ook al kost dit tot 2000 euro per gezin per jaar. Dit is heel wat anders dan op rooftocht gaan.
Van VLD zijde krijgen we uiteraard niet zulke stoere verklaringen omdat zij eens te meer beloofd hebben voor meer Vlaamse autonomie te ijveren. Op federaal vlak ziet Guy Verhofstadt de bui reeds hangen nu hij nog niet volledig bekomen is van de Europese opdoffer die hem te beurt viel. Natuurlijk is alles wat hem en de VLD nu overkomt zijn eigen schuld en kan men niet ongestraft met de burgers blijven sollen. Het ware beter dat Verhofstadt eens terug denkt aan zijn oppositieperiode toen hij zijn 'Beginselverklaringen' heeft neergeschreven: hij wilde een grote Vlaamse rechtse conservatieve volkspartij in Vlaanderen en tot dergelijke partij zou hij de vroegere PVV uitbouwen. Is het dergelijke partij dat de grote regeringsleider van de huidige VLD gemaakt heeft? Zelfs zijn vriend van de eerste uren Paul Beliën noemt hem niet alleen een leugenaar maar ook nog een hypocriet. Iemand die 10 jaar geleden nog Gerolf Annemans trachtte te overhalen om naar zijn partij te komen, wat voor hem jammerlijk mislukte en hij nadien de partij versterkte met enkele tweederangs figuren, maar dit achteraf ook staalhard in alle toonaarden ontkent en anderen ter kwader trouw noemt, zo iemand is inderdaad een hypocriet. Is hij nu werkelijk als regeringsleider ofwel zo onbekwaam ofwel zo machtsgeil dat hij de eer niet aan zichzelf wil houden en een stap opzij wil zetten in het belang van zijn eigen partij en misschien wel in het belang van Vlaanderen.
Of is Verhofstadt zoals zijn ex-vriend Beliën hem noemde: een omgekeerde Midas, alles wat hij aanraakt verandert in puin.
Graag wil ik nog steeds van mening wisselen met andere burgers via mijn website www.rudivereecken.be over politiek in het algemeen.