Noël Slangen

Print
Noël Slangen

Noël Slangen

De heer Noël Slangen is gekend als een verstandig en bovendien een minzaam man, zijn loopbaan is zelfs indrukwekkend. Edoch, zijn boutade dat de Vlaams Blok-kiezers zich gedragen als negationisten doet denken aan een persoonlijke wrok die pijnlijk overkomt...
Ik geef grif toe dat na alle beledigingen alsook halve waarheden sinds de zoveelste Zwarte zondag, je stillaan immuun wordt, alhoewel er is nog altijd een bepaalde grens die best niet overschreden wordt! Respect, waardigheid, fair-play, de democratie zelf is stillaan jullie grootste struikelblok nietwaar?
Waar haalt Noël Slangen de dapperheid vandaan om zomaar 1 miljoen Vlamingen publiekelijk te veroordelen tot negationisme, dit is verdomd straffe kost!
Worden hiermee 1 miljoen volksgenoten verdoemd én beladen met alle zonden van Israël, louter en alléén omdat zij hun democratische stem uitbrengen? Jullie worden bedankt voor zoveel hoffelijkheid, dank u wel "democraten"...
Nogmaals moet ik vaststellen dat de politiek-correcte media totaal vervreemd zijn van de realiteit en daardoor hulpeloos paniekvoetbal spelen. De kiezers van het Vlaams Blok worden nog altijd monddood gehouden, deze situatie is onhoudbaar geworden én bovendien zinloos.
Reeds meer dan 20 jaar is er een sociale uitsluiting bezig, is dit een oplossing?
Op deze wijze zal de stellingenoorlog van het eigen groot gelijk nog een tijdje voortduren tot de fatale stembusslag waarop het Vlaams Blok de absolute meerderheid haalt , noem je dat verantwoord besturen?
De absolute climax tijdens dit gesprek is zijn suggestie om via de eigen kinderen de (democratische) partijkeuze aan de schandpaal te nagelen, je moet het toch maar durven zeggen...
Mijnheer Slangen, uw methode lijkt verdacht veel op de beruchte Stasi-ideologie van de gewezen DDR!
U mag gerust weten dat talloze Oost-Duitse familie's vandaag de dag nog altijd verscheurd zijn door de uitvoering van de door uzelf geuite aanbeveling!
Hersenpoeling, verklikking, sociale uitsluiting, én last but not least : verbanning?