thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Vrije basischolen Paal vieren met een nieuwjaarsreceptie het 10-jarig gemengd onderwijs

12 januari: 10 jaar gemend onderwijs - nieuwjaarsreceptie.

Op 1 september 2001 draaide men een bladzijde of veranderde het onderwijs in Paal of…Je kunt het op zoveel manieren zeggen of schrijven, feit was dat men vanaf toen gemengd vrij onderwijs had.

André Caubergs

Tijdens de nieuwjaarsreceptie haalde, namens het schoolbestuur, dhr. Jan Esch (welke onze zieke voorzitter Julien Huygens verving) in een notendop de geschiedenis van het destijds ‘Buitings’ en later Paals onderwijs aan.Want men kent eerst het heden, als men het verleden weet.

Heel kort gezegd: het verleden is dat het vrij onderwijs in Paal is blijven groeien en aanpassen aan de noden van de tijd.

Het gemengd gaan had dan als gevolg dat we een autonome kleuterschool met een vestiging in de Kloosterstraat en een wijkschool in Engeldonck Brelaar-Heide, maar ook een autonome lagere school welke het 1ste-2de en 3de leerjaar, ofwel de onderbouw, aan de Meldertsesteenweg huisvestigd. Het 4de-5de en 6de leerjaar, de bovenbouw, volgt sindsdien aan de Diestersteenweg de lessen.

De kleuterschool wordt geleid door mevr. Katleen Verboven en de lagere school door Mevr. Rita Grosemans.

Tijdens z’n toespraak haalde Jan Esch ook even de problematiek van de huisvestiging aan en gaf aan hoe het schoolbestuur samen met de scholen hieraan werkt. AC²

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio