Geslaagde start Lutlommel Wijk in de Kijker

Print

Geslaagde start Lutlommel Wijk in de Kijker

Lommel -

Met het project Wijk in de kijker wil het Stadsbestuur van Lommel de gehuchten stimulansen geven om naar buiten te treden. Elk jaar wordt een gehucht één kalenderjaar lang in de schijwerpers geplaatst en krijgt het de kans om allerlei activiteiten te organiseren voor het gehucht, door het gehucht en in het gehucht.

Het gehucht krijgt hiervoor financiële, promotionele en logistieke steun van de Stad Lommel.

Daarnaast wordt er vanuit de inwoners en de verenigingen ook een enthousiast comité opgesteld, dat samen met de inwoners en verenigingen uit het gehucht enkele feestelijke activiteiten organiseert. De bedoeling is dat elk gehucht na het wijk in de kijker over een enthousiaste werkgroep en voldoende financiële middelen beschikt om zelfstandig blijvende activiteiten te organiseren.

Vorig jaar was de Barrier de wijk in de kijker en gisteren werd hun jaar afgesloten met een fakkeltocht van het Barrierspark naar Lutlommel, De Oelewappers voorop met de wagen en daarachter volgde jong en oud met fakkels richting Lutlommel waar ze warm onthaald werden met allerlei drankjes en lekker spek. Koor Locomotief zong er prachtige liederen en Chris Rademakers gaf er een geweldige vuurshow. Een geslaagde start van een jaar vol activiteiten!
Meer foto's op onderstaande link

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio