Een naam en een gelaat

1 januari wordt ook wel eens de octaafdag van Kerstmis genoemd. In het evangelie lezen we vandaag: “Toen de acht dagen voorbij waren en men het kind moest besnijden, ontving het de naam Jezus, zoals het door de engel was genoemd voordat het in de moederschoot werd ontvangen.

Ann

” Het gebeuren van de menswording van God is een mysterie waarin we langzaam binnentreden. Maria, als moeder van God, is hiervoor onze beste gids. Zij is helemaal met haar hart bij de Heer van bij de boodschap van de engel Gabriël. Vanaf toen is ze drager van een mysterie en bewaart ze alles in haar hart wat over Hem gezegd wordt. Zijn naam geeft al aan dat Hij redding komt brengen. Zijn leven zal er op gericht zijn om ons te openbaren wie God is en hoe Hij werkt. Hij is liefde, barmhartigheid en hij werkt doorheen mensen, wil uiteindelijk mens worden met ons. In Jezus, zijn eniggeboren Zoon, wordt dit waar. God heeft een gelaat gekregen en dankzij Jezus mogen ook wij Hem ‘Abba, Vader’ noemen.