Waalse arrogantie

De splitsing van het kiesarrondissement 3russel-Halle-Vilvoorde blijft voor beroering zorgen. Deze kwestie sleept al jaren aan. Geen enkele van de vorige regeringen heeft hier voor een oplossing gezorgd.

Simon De Haeseleer - Sint-Truiden

Nu is er dus het arrest van het Arbitragehof dat stelt dat deze splitsing moet doorgevoerd worden, uiterlijk tegen 2007. De huidige actie van de betrokken burgemeesters heeft de zaak in een stroomversnelling gebracht.

Nu komt de Waalse aap uit de mouw! Bij monde van Jean-Claude Van Cauwenberghe en Charles Piqué stellen de Walen dat - indien de Vlamingen aan de splitsing blijven vasthouden - zij van hun kant een aantal eisen op tafel zullen brengen! Zoals o.a. :

- de terugkeer van Voeren naar Luik;

- uitbreiding van Brussel tot meer dan de huidige 19 gemeenten;

- afschaffing van de verplichte tweetaligheid van de Brusselse ambtenaren....

Ziezo! De Vlaamse politici weten wat zij aan de onderhandelingstafel kunnen verwachten! Doch niet getreurd! Van Vlaamse kant kan een wellicht nog indrukwekkender eisenpakket worden voorgelegd! Enkele suggesties:

- stopzetten van de geldstromen van Vlaanderen naar Wallonië;

(meer dan 10 miljard euro op jaarbasis!)

- installatie van een Vlaamse minister van justitie;

(Vlaanderen en Wallonië hebben voor wat dit betreft een totaal verschillende gevoeligheid. Denk aan het jeugdsa-fictierecht!)

- defederalisering van de gezondheidszorg;

(overdreven medische consumptie in Wallonië!)

Besluit: Laten alle Vlaamse politici over de partijgrenzen heen front vormen om aan de Waalse arrogantie het hoofd te bieden!