Verkiezingsborden

Ondanks de verkiezingskoorts is in Beringen alles mooi geregeld. De stad heeft op twaalf plaatsen grote openbare aanplakborden opgesteld, voorzien van de lijstnummers.

Charles Schuyten - Beringen

Verder mogen kandidaten en partij en eigen borden plaatsen op particuliere grond, mits akkoord van de eigenaar.

Eenvoudige regels, die even eenvoudig worden gerespecteerd. Behalve door ene Chokri Mahassine.

Hij krijgt het in zijn krullen om zijn eigen aluminium bord te laten aanleunen tegen dat van de gemeente, op openbaar domein. De man verwart dus twee systemen.

Niet te verwonderen, gezien hij er zelfs in slaagt om tegelijkertijd in Leopoldsburg en in Genk te wonen.

In lang vervlogen tijden gaf de verkiezingskoorts

aanleiding tot vernielingen en vechtpartijen.

Gelukkig verloopt alles nu veel beschaafder en respecteert men elkaars eigendom en persoon.

Toch is er een spijtige uitzondering.

Aan de Koolmijnlaan in Beringen zijn twee verkiezingsborden van het Vlaams Blok, geplaatst op private eigendom, reeds tot drie maal toe vernield, met fysieke bedreiging van de plaatsers. De daders zij n te omschrij ven als jongeren, met een stamboom in een Aziatisch land, gelegen ten noorden van Irak.

Alhoewel voorzien van moderne hulpmiddelen als BMW en GSM, schij nen zij het moeilijk te hebben zich bepaalde aspecten van onze beschaving, cultuur en gebruiken eigen te maken.

Zij blijken geen weet te hebben van respect voor andermans persoon, eigendom en vrije meningsuiting.

Zou het niet mogelijk zijn, dat de bestaande integratiediensten, buurtopbouwwerkers, straathoekwerkers e. d., hen deze dingen zouden willen duidelijk maken?!