Psychotherapie

Reeds vier jaar heb ik het helaas mentaal nodig een psychotherapeut gemiddeld om de 2 à 3 weken te contacteren o.w.v. mijn hardnekkige depressie. Bij de regionale centra voor geestelijke gezondheidszorg was er een wekenlange wachtlijst toen ik destijds in een crisisperiode deskundige hulp zocht.

R.J.

Vandaar dat mijn stap naar een privépraktijk in overleg met mijn huisarts het enige alternatief was. Inhoudelijk gezien ben ik tevreden, omdat ik er de broodnodige ondersteuning en inzichten krijg. Het kostenplaatje is echter telkens 30 € voor een gesprek van één uur, zonder ziekenfondsterugbetaling. Dat komt nu reeds op een totaal van ongeveer 2500 € (l00 000 fr.). Niet iedereen heeft de financiële mogelijkheid om dit geld te spenderen aan 'geestelijke gezondheid'. En als ik dan herhaaldelijk verneem in de media dat depressie de meest voorkomende ziekte zal worden in de nabije toekomst, vraag ik met aandrang - namens alle mensen die mentale hulp nodig hebben -dat er dringend een ziekenfondserkenning komt voor de privépraktijken van psychotherapie in overleg met de bevoegde politici. Wie neemt het voor ons op?