Centralistisch Vlaanderen?

Nu de verkiezingscampagne voor veel partijen zijn hoogtepunt aan het bereiken is, valt niet te ontkennen dat het Vlaams Blok weer kampioen is in het uitbrengen van slogans. Langs alle kanten worden we bestookt met de leuzes minder immigratie, minder criminaliteit, minder lasten, gevolgd door "meer vlaanderen". Vaak wordt dit nogal strategisch-suggestief langs de baan geplaatst, zodat meerdere combinaties van de verschillende kortzinnen mogelijk worden. Men kan bijvoorbeeld ook de twee eerste voorvoegsels met elkaar verbinden, zodat een nieuwe slogan verschijnt.

Sascha Luyckx

Maar goed, laat het nu eens houden bij "minder criminaliteit, meer Vlaanderen". Gezien de feiten waar enkele Blok-mandatarissen enkele weken geleden het nieuws mee bereikten, lijkt deze slogan een wederkerig effect te hebben op de partij. In zijn verdediging stelde voorzitter Frank Vanhecke dat niet alle leden zomaar in het gareel te houden zijn. Toch eerder een vreemde bekentenis voor een partij die met zulke strakke hand geleid wordt. Als men hierbij bedenkt dat Vlaanderen ook op deze wijze bestuurd moet gaan worden, dan kan men zich afvragen of het centralistische model (zonder provincies) dat de partij voorstaat, wel zo effectief zal zijn?