Vlaams erfgoed

De Vlaamse regering heeft plannen om zo maar eventjes een deel van haar

Steven De Klerck - Lennik

erfgoed te verkopen om het tekort in de begroting te dekken. Onder meer het

Kasteel van Gaasbeek staat op de verkooplijst. Iedereen die het Pajottenland

een beetje kent, zal het met mij eens zijn dat het idee om een dergelijk

stuk erfgoed omringd door zoveel groen en rust van de hand te doen, ronduit

schandalig is. Het onderhouden en bekostigen van de huidige infrastructuur

is niet meer mogelijk maar het organiseren van de Olympische Spelen waarbij

miljarden worden uitgegeven aan nieuwe sportstadia dat moet nog wel kunnen.

Hieruit blijkt nogmaals het destructieve, incompetente en

luchtkastelenbeleid van deze Vlaamse regering. Schandalig !