Foie Gras

Ik was geschokt over de uitzending van Koppen op 25/05/04. Daarin kwam een item aan bod over het dwangvoeren van eenden om foie gras te produceren. Men liet er een ganzenboer aan het woord en deze man stelde doodleuk dat ganzen en eenden helemaal niet lijden bij het dwangvoederen.. Blijkbaar heeft die man een totaal gebrek aan inlevingsvermogen: ieder weldenkend mens weet dat het wreed is om dieren onder dwang te voederen.

Monique Moerenhout - Leuven

Eenden en ganzen zitten gedurende 15 dagen in een heel klein kooitje waarin ze niet kunnen draaien of keren. Tweemaal per dag wordt een stang door hun slokdarm tot in de maag geramd waarin een grote hoeveelheid eten wordt gespoten, hetgeen enorm pijnlijk is. De dieren hebben stress, pijn en angst.

Op 2 weken tijd kan de lever tot 10 maal vergroot zijn, want deze lever is gewoon een zieke lever geworden. De vergrote lever drukt natuurlijk op andere organen. Een aantal van die ganzen sterft binnen die periode van 15 dagen ten gevolge van leverruptuur, of van beschadigingen aan maag en slokdarm als de buis door de keel geduwd wordt, en een aantal stikt gewoon. Je kon er gewoon niet naast kijken dat die dieren er heel ongezond uitzagen. Wie dan beweert dat deze dieren niet lijden bij dergelijke praktijken, vraagt best eens aan leverpatiënten hoe een zieke lever aanvoelt, en daarna hoe een tot buiten alle proporties gezwollen lever zou aanvoelen. Ze zullen antwoorden dat het een hel is.

In Duitsland, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland, Polen en Groot-Brittannië is het dwangvoederen van dieren verboden. Waarom loop België weeral achter? Ik kan alleen maar hopen dat de politici een einde maken aan deze achterhaalde, barbaarse praktijken.