thumbnail: null
thumbnail: null

Frank Vanhecke

Wel, wel, eindelijk mag de voorzitter Frank Vanhecke van het Vlaams Blok ook eens zijn zegje doen en terecht vind ik.

Marie Rose Steijlen - Mol

Wat zijn zij, die het Vlaams Blok aanklagen voor racisme toch onwaardig bezig.

Voor mijn part, als waardige Christen, die de "C" niet misbruikt om het volk te misleiden, wil ik mijn respect uiten als verdienste tegenover de leden van het Vlaams Blok. Misschien beseffen ze het niet heiemaaJ, maar ze treden in de voetsporen van de ware Christus en Zijn apostelen. Straf he? Ik heb ze al op de hoogte gebracht.

Als het Vlaams Blok de stempel krijgt van racisten, wel dan wordt het tijd dat dergelijke betichtingen via het Nieuw Testament verworpen wordt en iedereen het schaamrood

Krijgt die hun valselijk beschuldigd, de huichelaars.

Respect moet je verdienen ,Daar zij de enige partij zijn die de waarheid durft weerleggen en iedereen recht in de ogen kijkt ( wat je van de andere partijen niet kan zeggen) , verdienen ze mijn zegen ,Het Hof van Beroep in Gent heeft hierdoor Jezus de kaakslag gegeven,

Ik verklaar mij nader.

Ten tijden van Jezus overspoelden vreemdelingen met hun eigen taal en geloofswetten de gemeenschap .Dus, die gebeurtenissen zijn zich nu aan het herhalen.

De apostelen hadden niet alleen de taak om Gods leer te verkondigen, maar ook om orde te scheppen in de gemeenschap welke aan het verloederen was door de nieuwkomers.

Ik citeer Paulus. welke zich het meeste zorgen maakte over de gemeenschap:

Hij drong aan dat de éénheid in taal van groot belang was voor de samenhorigheid. . "Wie niet naar de roep van het volk luistert, staat in voor de gevolgen ,"

" God is geen God voor een gemeenschap in wanorde, maar van een gemeenschap in vrede." " Als de gemeenschap niet meer zijn oorspronkelijke wortels kan behouden, is het heel logisch dat men intern van elkaar vervreemd .De nieuwkomers die in de gemeenschap nog wortels moeten schieten, kunnen van ons onmogelijk verlangen dat wij onze wortels, volgroeid, sinds generaties lang, deze dan maar moeten VERPLAATSEN VOOR DE NIEUWKOMERS. Wie de wereld tot zich neemt waant zich GOD"

" Als je NIET de taal spreekt van de gemeenschap, BLIJF JE EEN VREEMDELING ". Het is duidelijk dat de apostelen, onder de leiding van Jezus, hiermee duidelijk wouden maken dat daar ONVREDE van komt of mogen wij GEEN Vlamingen meer zijn?,

Of moet ik stilaan gaan geloven dat Satan aan de macht is, en de waarheid verdoken blijft ' Dus, vervolg mij als Christenen ook maar voor racist en alle WARE Christenen.

Misschien komt NERO terug, wie zal het zeggen?