Stevaert

Socialisme vertrekt vanuit gelijke kansen voor iedereen, kansen geven aan

Marcel Chorkowa - Genk

alle mensen en heel erg focussen op het sociale dwz "Sterk voor de zwakke

maar goed voor de sterke". Aldus Stevaert op het lijsttrekkersdebat op Terzake.

Op een vraag ui het publiek : Waar is de logica om voor de 'mindervalide'

die vanaf 1 april 2004 arbeidsongeschikt geworden zijn een verhoging toe te

kennen en voor de mensen die reeds tientalle jaren invalide zijn en (dokters

en medicatie hebben moeten betalen gedurende die jaren) en met een

vergoeding moeten rondkomen die in al die jaren (buiten een indexering)

moeten rondkomen?

Antwoord SS: we moeten ergens beginnen. Van een simplistisch socialisme zonder logica gesproken.