Persdelicten

De VRT en haar peilingen

John Vrancken - Houthalen

Het is nu officieel geweten: betrouw niet op de cijfers en de uitslagen van de peilingen, die de 'nationale' omroep VRT u doorgeeft: op zondag 16 mei werd ' s avonds de Stemtest uitgezonden. Hieraan namen alle 'democratische' partijen en het Vlaams Blok deel. De interviews met de Vlaams Blok kopstukken verliepen volgens het gekende stramien: bot, onderbrekend, bijna honend. Maar aan het einde van het eerste deel zou de uitslag komen van de studiogasten: politiekers en publiek. Toen deze uitslag bekend was ontstond de grootste verwarring, geuit in gelach, ongeloof, meewarig neen-knikken... Een goede observator had het al door: hier klopte iets niet en wellicht kwam de overgrote meerderheid uit bij het Vlaams Blok. Het feit dat de uitslag verzwegen werd, wees in die richting. Op maandag ondervroeg Friedel Lesage in haar Radio 1-programma ene Marc Reinebeau, die aan de stemming had deelgenomen, en daar kwam het sé: inderdaad de overgrote meerderheid kwam uit op het Vlaams Blok ! Maar zowel Friedel als Marc spoedden zich om te verklaren dat het natuurlijk om een computerfout ging, want stel je voor, zo zei Friedel nog, het zou toch een ramp zijn geweest als het Vlaams Blok de hoogste score zou gehaald hebben ! Uit dit 'voorval' kan men enkel twee besluiten trekken: ofwel was de stemuitslag juist als gevolg van 'gezonde-boerenverstand-antwoorden' op de verscheidene vragen, waardoor men indeerdaad automatisch op het programma van het Vlaams Blok terechtkomt, ofwel kan de VRT met de peilinguitslagen spelen en duwde men de 'verkeerde' knop in... de knop die bedoeld was om het Vlaams Blok een slechte uitslag te geven. Het feit dat de VRT verontschuldigend deed over deze uitslag, geeft de toon aan: de cijfers en de peilingen moeten vervormd worden in het nadeel van deze 'ondemocratsiche racistische partij', geheel in de stijl en de geest van een linkse sovjet dictatuur ! Zo simpel is dat met de informatieverstrekking van de door ons allen betaalde zender ! Dus nooit meer geloven wat ze zeggen ! In feite vallen zulke praktijken dus onder de noemer 'Persdelichten'. En dat belooft, als straks de cijfers van 13 juni uit de computers zullen rollen, waarvan de programmatuur gegarandeerd 'geschreven' is door linkse rakkers...