110 jaar Harmonie - Jan Loenders 80 jaar muzikant

Ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan van Koninklijke Harmonie "Hoop in de Toekomst" Lommel, was er op vrijdag 2 december 2011 een academische zitting. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om enkele verdienstelijke leden te decoreren.

Als eerste werd Jan Loenders gehuldigd.

Luc Bogaerts

Jan is 80 jaar muzikant, waarschijnlijk een unicum in België. André Corthouts, voorzitter van de Belgische Muziekfederatie, mocht Jan de Europese Verdienstenmedaille uitreiken, uitgegeven door de Confédération Internationale des Sociétés Musicales. "Er wordt tegenwoordig heel kwistig omgesprongen met het uitreiken van oscars, ereprijzen en allerlei andere awards, dikwijls voor een éénmalige prestatie die dan ook nog wereldwijde media-aandacht krijgt. Dit terwijl de prestatie van Jan veel grootser is", aldus André Corthouts.

Burgemeester Peter Vanvelthoven benadrukte de erkentelijkheid van de stad Lommel voor de vereniging. Hij is niet alleen trots op het muzikale gebeuren binnen onze stad, maar ook ver daarbuiten. Hierdoor is deze harmonie een waardige muzikale ambassadeur van de stad Lommel. Hij mocht Leen Weckxs en Karel Geboers decoreren voor hun 15-jarig lidmaatschap.

Willy Drees van vlamo Limburg schetste de moeilijke situatie waarmee verenigingen te maken hebben. Door de ruime keuze en misschien een overaanbod van culturele en sportieve activiteiten, gepaard gaande met een steeds groter wordende individuele ingesteldheid van de mensen, wordt het steeds moeilijker om mensen er van te overtuigen zich in te zetten en aan te sluiten bij een vereniging.

Toch slagen de Limburgse muziekmaatschappijen erin om hun verenigingen levendig te houden. Het bewijs hiervan is het 110-jarig bestaan van de harmonie van Lommel. Willy mocht Rita van de Wal (15 jaar lid) en Heidi Kuppens en Henri Fontein (35 jaar lid) decoreren. Ook van vlamo-Limburg was er een speciale decoratie voor Jan Loenders.

In het slotwoord had voorzitter van de harmonie, Gerard Van de Weyer, het over de uitzonderlijke prestaties die de leden gedurende al die jaren hebben geleverd. Dit kan alleen met de inzet van alle leden. Alleen door vooruit te durven kijken en kansen te geven aan de jeugd, zal er altijd "Hoop in de Toekomst" zijn.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio