Het woord ingekort

Een moedig man, een geloofwaardige getuige. Het evangelie vandaag brengt ons een bijzondere figuur: Johannes, ook de doper en de voorloper genaamd. De man die zelf de weg van de Heer ging en daarom ook de wegbereider genoemd wordt. In deze voorbereiding op kerstmis laten we ons raken door zijn boodschap en voorbeeld.

Ann

De kracht van zijn woord, zijn nederigheid, zijn ernst en consequent leven zijn er om door ons allen geleefd te worden. Ook aan ons wordt een ommekeer gevraagd. De passage van liefde voor zichzelf tot liefde voor de andere, van de eis tot gegeven mens zijn om een ware getuige te zijn van de God die mens wordt. Is dat mogelijk? Ja, als we afstand nemen van ons ik en een levensstijl aannemen die sober en helder is. Die ons de moed en de kracht schenkt getuige en bouwer van vrede te zijn dank zij Hem die op het punt staat te komen. Deze adventstijd is kort, binnen een maand is het al kerstmis.