Nertsboerderijen

Het protest van de nertsboer uit Meeuwen lijkt mij

Mary Pronk-Nicolaou - Amsterdam, Nederland

zeer terecht. Hier in Nederland hebben ze enkele jaren

geleden dezelfde stunt geprobeerd uit te halen. Maar

onze Paarse coalitie (PvdA en VVD), die toen het land

regeerde, heeft 2 uitvoerige externe wetenschappelijke

studies laten opstellen over de nertsboerderijen. Toen

uit beide studies bleek dat er geen vuiltje aan de

lucht was is het hele onderwerp van de politieke

agenda verdwenen. Ik veronderstel dat de situatie op

het terrein in Vlaanderen net dezelfde is, aangezien

ik lees dat de bevoegde inspectis geen enkele

overtreding van de wet vaststellen. Een beetje

denkwerk en een zorgvuldige studie is altijd beter dan

het innemen van overhaaste, populistische stellingen.