Fata morgana's

De vorige luchtspiegeling van S.S. is nog maar pas opgelost of de volgende verschijnt. Eerst de ondertunneling van de A24 en nu bovengrondse metro door gans Limburg. Een bestaande spoorverbinding opnieuw bruikbaar maken lukte nog niet met drie Limburgse excellenties waaronder S.

F.M.

S. Tientallen km nieuwe sporen, voertuigen, onteigeningen, milieu problemen enz het zal zeker zijn voor na de Vlaamse Olympische spelen in 2016, hoewel dat fata morgana ook al in de ijle lucht van beloftes verwenen is. S.S. is bezig zich even ongeloofwaardig te maken als zijn vrienden van de VLD