Kartelvorming

Hoe is het mogelijk dat al de politieke partijen, de kartels, zo hoog van de toren durven blazen met hun kiezerspercentage of althans datgene wat de peilingen nu geeft.

Rudi Vereecken - Terhagen

Zonder de kunstmatige ingrepen van kartelvorming zouden ze, op uitzondering van de CD&V, toch wel een toontje lager zingen. Al die aanhangsels van de partijen, zijnde Spirit - Vivant - N-VA, beweren toch altijd dat zij volwaardige partijen blijven met een eigen programma.

Zonder de kartelvorming waren deze partijen nochtans gedoemd om politiek te verdwijnen omdat ze zelfstandig nooit de kiesdrempel zouden halen.

Wanneer we procentueel deze kartelpartijen opsplitsen komen we tot bijzondere ontnuchterende vaststellingen:

VLD / Vivant : 18,5 % - 2 % van Vivant = 16,5 %

SP.a / Spirit : 23 % - 4 % van Spirit = 19 %

CD&V / N-VA : 29 % - 4 % van N-VA = 25 %

Deze percentages zijn grosso-modo en afgerond naar boven, zonder rekening te houden met de foutenmarge van mogelijk 3 % welke de peilingen zelf aangeven.

Enkele bedenkingen hierbij: de VLD verliest als partij zeer fors, CD&V stijgt daarentegen als partij zeer aanzienlijk. De SP.a echter blijft, als individuele partij, op het cijfer van 1999 (18 %) wanneer zij door de burgers fors werden afgestraft.

Wat hebben zij dus de laatste vijf jaar gepresteerd om zichzelf 'incontournabele' te vinden?

Wanneer ik bij al deze percentages de cijfers van het Vlaams Blok plaats, zij die niet aan kartelvorming hebben gedaan, blijkt dat zij afgetekend op de tweede plaats zouden komen als partij.

Moet er nog een tekening bij worden gemaakt wat de burgers vinden van de politici en hun partijen?

Ik geloof dat ik nog mild ben geweest door momenteel 4 % toe te kennen aan Spirit en N-VA met respectievelijk de hoge verkeersboetes van Anciaux en de lakse houding van Bourgeois in verband met een grotere Vlaamse autonomie.

Waar blijft onze democratie waarbij de burger kiest en beslist?

In plaats van met het hoofd in de wind te lopen zouden sommige politici er beter aan doen zich nederig op te stellen en de bevolking niet te zien als een kudde schapen die moet gestuurd worden, zoals bijvoorbeeld 'god' Stevaert er over denkt.

Wie hierover wil discussiëren kan altijd op mijn website www.rudivereecken.be terecht. Graag de mening van andere kiezers.