Pelsdieren

Volgens de De Belgische Vereniging van Pelsdierenfokkers zou een verbod op

Rudy Vanmessem - Waarloos

het kweken en afmaken van pelsdieren 500 (vijfhonderd) jobs “vernietigen”.

43 zal wel dichter bij de waarheid liggen zeker!

(Tenzij je je kinderen, kleinkinderen, de bakker die aan huis levert, enz...

er bij telt.)

Als de rest van hun artikel even correct is als hun getallen heb ik zwaar

mijn twijfels over hun oprechtheid.