Wildcrossen

Zelf ben ik motorcrosser en beoefen mijn hobby op enkele omlopen die ons nog resten, al moet ik daar ver voor rijden. Als ik met mensen praat zeg ik dat ik aan motorcross doe en dan krijg ik regelmatig te horen: 'ohh, ben jij ook zo een smeerlap die door de bossen crsst?'

Vital Tielens - Bree

Daarom vind ik het heel erg dat de benaming 'motorcrosser' misbruikt wordt in de kranten, door de mensen en de televisie!

Ik kan alleen maar zeggen, denk even na vooraleer je de vinger wijst. Wildcrossers zijn geen motorcrossers want deze laatste beoefenen hun hobby op toegestane omlopen.

Maar aangezien de groenen mannen en vrouwen tegen ons zijn en ons de omlopen die er nog resten willen afnemen, kan ik begrijpen dat er jongens zijn die de bossen ingaan. Geef ons daarom meer plaats om onze geliefde hobby te beoefenen!