Brandstoffen

De automobilisten hebben er nog geen weet van maar het is er en het brengt veel op in de staatskas.In augustus 2003 heeft de regering het 'cliquetsysteem' op benzine en diesel ingevoerd.Vertaal het maar door zoiets als 'klikklik-systeem' maar vermits de minister van Financiën Franstalig is,bleef het dan maar zo in de officiële teksten...Wat houdt het systeem in? Wel,telkens als de marktprijs van deze brandstoffen daalt wordt de daling niet helemaal doorgerekend aan de verbruiker.Inderdaad, automatisch wordt dan de bijzondere accijns verhoogd met een bedrag gelijk aan de helft van de daling exclusief BTW.Kortom,we profiteren dus maar voor een deel van de daling van olieprijzen maar betalen integendeel wel de volle pot als ze stijgen.Als staaltje van struikroverij kan het tellen.Let wel,dit geldt enkel voor de gewone automobilist want professionele gebruikers zoals taxi's,autobussen,autocars, vrachtvervoerders enz.krijgen het verschil terugbetaald.

Godfried Jaeken - Aarschot