Vaticaan en islam

Het werd hoog tijd dat het Vaticaan wat kritiek ging uiten t.o.v. de Islam.

Ghislain Struys - Hasselt

Sinds goed 15 jaar bestudeer ik de verschillende godsdiensten over gans de

wereld, op theologische en theosofische basis, waaronder ook de Islam. En

wat blijkt; het is de meest intolerante godsdienst op aarde. Je moet maar

eens proberen te discusiëren met Moslims. Het lachen zal u wel vergaan. Het

lijkt me ook wat aan de late kant dat men in het Vaticaan de gevaren van de

Islam inschat na 11 september 2002. In de Koran staat dat zij vredelievend

moeten zijn tegenover anderen... Dat is waar. Maar dat duidt alleen op

diegene die ook Islamiet zijn. Er staat ook in de Koran dat Allah de

ongelovigen veranderden in "varkens en hen van de klippen in zee dreef". Op

wie duidt dat denkt u? Ja, juist, op al diegene die niet Moslim zijn. M.a.w.

De Westerse wereld...

Dagelijks zien of horen wij op nieuwsberichten hoe de "mensenrechten"

geschonden worden in Moslim staten. Hoewel het hier zou gaan om Moslim

extremisten blijken zij geen onderscheid te maken tussen mannen, vrouwen en

kinderen.....

Anderzijds spreekt men in het artikel dat paus Johannes Paulus II duidde op

'democratische' principes t.o.v. de Moslims. Ik vrees dat men noch in het

Vaticaan, noch elders de Islam wereld goed kent. Nergens, maar ook nergens

komt het woord "democratie" voor. Niet in de Koran, niet bij de Islamitische

Wetgevingen, nergens.... Dat woord staat niet eens in hun 'vocabulair'! Hoe

wilt men dan dat ze het toepassen?

Zo lang men Kerk (Moskee) en Staat niet scheidt in de Moslim wereld, zoals

wij in de westerse wereld wel deden, zal dat nooit veranderen.

Het loopt er immers vol van "martelaren". Laat me nog een opmerking maken:

"Multicul" is een utopie, net als "democratie", het draait steeds op een

fiasco uit.