Kliklijn

Ik ga volledig akkoord met uw stellingname dat de nu reeds afgevoerde

Tim De Gieter - Lennik

kliklijn van het Vlaams Blok moreel verwerpelijk is. De lakse houding van de

overheid ten aanzien van illegalen, asielzoekers en zwartwerkers in dit land

is dat evenzeer. Niet alleen verwerpelijk maar bovendien ook hypocriet en

beschamend.

Telkens opnieuw er in de pers iets over deze problematiek verschijnt, roepen

alle politici in koor datgene wat u ook schrijft in uw betoog:

"Natuurlijk mogen we het probleem van de illegalen en zwartwerkers niet

wegmoffelen. Dat zijn zaken die zeker moeten worden aangepakt."

Inderdaad, MOETEN WORDEN AANGEPAKT. Ik vraag mij af in welke tijd u hier

schrijft. Persoonlijk denk ik de zeer zeer toekomstige tijd.

Het probleem is dat deze zaken dus niet aangepakt worden. In Koppen04 werd

één van de "laatste" autochtone Antwerpenaren aan het woord het gelaten.

Deze oude man stelde:

"Meer dan 11.000 illegalen en 5.000 asielzoekers droppen in een stad/gebied

met een bevolking van 33.000 mensen, verziekt de omgeving volkomen."

De aanwezigheid van 11.000 illegalen in één stad, dat valt bij mij onder de

noemer van een gebrekkig, falend, beschamend,... beleid. De steeds grotere

verwondering bij de politici van de traditionale partijen omtrent het

onafgebroken succes van het Blok moet dan ook niet ver gezocht worden.

Zoniet zijn we weer hypocriet bezig.

Persoonlijk ben ik niet echt katholiek gelovig maar één citaat uit de Bijbel

is hier zeker op zijn plaats: “Gij die zonder zonden zijt werpe de eerste

steen.” Vertaald naar deze situatie toe, zou ik u met aandrang willen vragen

in het vervolg uw aanval op een verwerpelijk idee te combineren met het

voorleggen van geen goede maar schitterende resultaten op het vlak van deze

problematiek.