Johan Leman

Nu de storm rond het proces rond het Vlaams Blok wat is gaan liggen graag enkele vragen aan Johan Leman die altijd verklaard heeft ooit een rechter te vinden die het Blok zal veroordelen:

Wilfried Rosiers - Neeroeteren

Rechter 1 evenals rechter 2 (Brussel) verklaarden dat het om een politiek proces ging en verklaarden zich onbevoegd, rechter 3 (Gent) spreekt van een niet-politiek proces en verklaart zich wel bevoegd, en veroordeelt.

Is hier manipulatie, vanuit welke hoek? Vanwaar deze totale ommezwaai tussen proces 1 en 2 en de uitspraak in Gent? Hoe is dat te verklaren?

Waarom wordt dit proces opgevoerd enkele weken voor de verkiezingen van 13 juni a.s.. Het proces Delcroix werd enkele jaren geleden wel verschoven tot na de verkiezingen. Twee maten en twee gewichten?

Dit allesdoet me denken aan:

'Repressie zonder maat of einde...' (prof. Derine)... de repressie anno 2004...