Verkeersboetes

Dit is toch wel het paard achter de kar spannen!

Jan Hermans - Kinrooi

De werknemer overtreed de verkeerswet,en de opgelopen boete zou dan door zijn baas worden betaald, en fiscaal worden afgetrokken van de bedrijfsresultaten, dat kan toch niet!

Iemand die de wet overtreed, moet de gevolgen daarvan zelf dragen, tenzij de overtreding gedaan werd in opdracht van de werkgever.

De werkgevers mogen de restaurantkosten , gedaan in binnen en buitenland al in mindering brengen, maar nu ook de verkeersboeten, dat is toch wel teveel van het goede.

Indien de KMO' s dit zouden mogen, waarom dan de werknemers niet?

Want een belastingsvermindering voor de ene, zal een verhoging zijn voor de andere, indien men alle voorzieningen wil nakomen, en dit geld ook voor de zelfstandige.